Povinnosti Predajcu (partnera) na e-shope MAXFLOR.sk pomocou programu MAXFLOR design room.

Povinnosti Predajcu (partnera) vyplývajúce zo spolupráce s e-shopom MAXFLOR.sk

a jeho províznym  systémom MAXFLOR design room.

Povinnosti Predajcu (partnera) na e-shope www.maxflor.sk.

1.     Predajca (partner)

Predajca (partner), ktorý chce predávať pomocou Partnerského programu MAXFLOR design room je povinný uviesť pri registrácii všetky pravdivé údaje.

Na základe uvedených údajov bude predajca zaregistrovaný na e-shope www.maxflor.sk prevádzkovaným spoločnosťou MARKODESART s.r.o., I. Houdeka 60/5, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, IČO: 47345616, DIČ: 2023837915, Nie sme platitelia DPH.

 

Predajca (partner) registráciou do sekcie Predajcu dáva súhlas so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb.

 

2.     Provízie

Predajca (partner) vystaví prevádzkovateľovi faktúru za provízie z predaja na základe výzvy, ktorá sa v prípade uskutočnených a uhradených predajov zobrazí v správe jeho partnerského účtu v sekcii „otázky“.

Predajca (partner) môže Prevádzkovateľa požiadať o výplatu provízií aj častejšie, maximálne však 1 x za uplynulý kalendárny mesiac. O každú výplatu provízií, ktorá nezodpovedá štandardným termínom, je nutné požiadať Prevádzkovateľa emailom. Ak Prevádzkovateľ požiadavku na výplatu provízií v inom ako štandardnom termíne schváli, zobrazí sa Partnerovi opäť v jeho správe partnerského účtu výzva na vystavenie faktúry za provízie z predaja.

Provízia sa vypláca buď na základe faktúry, alebo na základe potvrdenia podľa § 10 Zákona o daniach z príjmu pre partnerov, ktorí nemajú živnostenský list. (Presné znenie zákona § 10 - https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/40009/1/2#c_16674 )

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť províziu Predajcu (partnera) najneskôr do 30 dní po splnení všetkých patričných náležitostí (zaslanie faktúry, zmluvy o sprostredkovaní a pod). Predajca (partner) je povinný zaslať faktúru do 14 dní od okamihu, kedy bola v správe jeho partnerského účtu zobrazená výzva na vystavenie faktúry za provízie z predaja. Ak tak Predajca (partner) neurobí, stráca ďalší nárok na fakturovanú províziu.

Predajca (partner) je povinný zdaniť províziu z partnerského programu podľa platného Zákona o daniach z príjmov. Ak je platcom DPH, k fakturovanej sume si pripočíta platnú sadzbu DPH.

 

3.     Predajca je povinný pridávať do predaja len také produkty, ktoré spĺňajú jeho duševné vlastníctvo dizajnov a neporušujú žiadne zákony o duševnom vlastníctve a ochranných známkach značiek na trhu.

Predajca je povinný pridávať na produkty len také dizajny, ktoré sú v jeho vlastníctve a nepodliehajú ochrannej známke iného Predajcu. Predajca je zodpovedný plne za obsah, ktorý umiestni na produkty, ktoré chce následne ponúkať na predaj na našom e-shope.

Prevádzkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za porušenie daného nariadenia a zákonu o ochranných známkach zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach.

Produkt bol pridaný do zoznamu obľúbených

POUŽÍVAME COOKIES, ABY SME ZLEPŠILI NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A TO MÔŽE ZAHŔŇAŤ COOKIES TRETÍCH STRÁN. POKRAČOVANÍM V PREHLIADANÍ TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚHLASITE S POUŽÍVANÍM SÚBOROV COOKIE. DETAILY NÁJDETE V SEKCII OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.